ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายเรวัติ - คำนวนสิน 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 ธันวาคม 2536 ผู้อำนวยการ
นายพิทักษ์ - ทองดี 14 ธันวาคม 2536 - 1 กันยายน 2540 ผู้อำนวยการ
นายละออง - เสียงดี 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2541 ผู้อำนวยการ
นายสถิตย์ - แย้มพินิจ 3 มีนาคม 2541 - 30 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการ
นางธิดา - ไวเวหา 1 ตุลาคม 2545 - 31 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการ
นายกิตติภพ - แสงฤทธิ์ 1 มิถุนายน 2547 - 17 กันยายน 2549 ผู้อำนวยการ
นายสนิท - ศิริกุลวัฒนา 18 กันยายน 2549 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการ
ว่าที่พันตรีสมบูรณ์สุข - นาคีรักษ์ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการ
นายสุวิช - โชติจำรัส 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการ
นางพรศิวลักษณ์ - ผิวสอาด 14 มกราคม 2558 - 8 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการ
นายสมพงษ์ - กมลจิตรวี 9 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ
นายวิรัตน์ - แย้มโชติ 30 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ