ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 15/09/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
สนพ.บรุรีรัมย์ ฝึกอาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกการจัดดอกไม้ในงานพิธีให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
เพิ่มทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
เพิ่มทักษะผู้ควบคุมรถยก
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/06/2561
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษระการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ อบต.ตูมใหญ่ เพิ่มทักษะ Excel ให้กับเจ้าหน้าที่อบต.
ว้นที่ข่าว : 26/04/2561
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 18/04/2561
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ว้นที่ข่าว : 23/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สมาพันธ์ SME บุรีรัมย์ สร้างทักษะภาษาอังกฤษคำต่อคำ
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอาชีพเสริมการทำปลาส้ม
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ เสริมทักษะการย้อมสีผ้าภูอัคนี (ภูเขาไฟ)
ว้นที่ข่าว : 19/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ เปิดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการทำของชำร่วยในงานพิธีให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ สมาพันธ์ SME บุรีรัมย์ สร้างทักษะภาษาจีน
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการผูกผ้าในงานพิธี
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการแปรรูปพืชผักอินทรีย์แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 180 รายการ