ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
“คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน พอ.สว
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ต้อนรับผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/02/2562
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยกู้สถานประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ล้านบาท
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์เพิ่มผลิตภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ มอบรางวัลกิจกรรม 5ส
ว้นที่ข่าว : 11/02/2562
“คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน Open House โรงเรียนสตึก
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประโยชน์ของพ.ร.บ.ส่งเสริม
ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ สนับสนุนขนม เครื่องดื่มแก่โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มทักษะให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
ประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมบริการวันนัดพบแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
QR Code ดาวน์โหลดคลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ว้นที่ข่าว : 16/01/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมตรวจบูรณาการค้ามนุษย์
ว้นที่ข่าว : 11/01/2562
สนพ.บุรีรัมย์ ติดตามงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 11/01/2562
สร้างการรับรู้ผ่านรายการวิทยุ
ว้นที่ข่าว : 09/01/2562
ต้อนรับ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 09/01/2562
สนพ. บุรีรัมย์ ให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ว้นที่ข่าว : 27/12/2561
สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 232 รายการ