ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ใช้แส้ว

ในวันที่  27  มิถุนายน  2560  ประมูลเวลา 09.00 - 10.30 น.  จะดำเนินการขายเวลา 11.00 น.

 

ขอดูสภาพพัสดุได้ทำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ในวันที่  26  มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 - 11.00 น.

ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ