ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
แบบหนังสือรับรองการผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 205 KB .pdf 169 ดาวน์โหลด
ประกาศ คุณสมบัตรผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 629 KB .pdf 411 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ