หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 รุ่น ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รุ่น 1 วันที่ 4-8 พ.ย. 62

รุ่น 2 วันที่ 11-15 พ.ย. 62

รุ่น 3 วันที่ 18-21 พ.ย. 62

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
30 ตุลาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 ตุลาคม 2562