หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมภาษาเกาหลี
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมภาษาเกาหลี
รายละเอียด

ฝีกอบรมภาษาเกาหลี ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย. 62

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
23 มิถุนายน 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
27 มิถุนายน 2562