หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมภาษาเกาหลี
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมภาษาเกาหลี
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

รับสมัครฝึกภาษาเกาหลี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ฝึกอบรมระหว่าง

วันที่ 17-21 มิ.ย. 62

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช

ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 044 634 608-9 ต่อ 105, 201

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
31 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 มิถุนายน 2562