หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
รายละเอียด

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน

ณ สมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

ระหว่างวันที่ 20 -28 มีนาคม  2561

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 มีนาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
28 มีนาคม 2561