หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ประชุม กพร. ปจ. ครั้งที่ 1/2561
 
หัวข้อเรื่อง ประชุม กพร. ปจ. ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด

ประชุม กพร. ปจ. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27 มีนาคม  2561

ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
27 มีนาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
27 มีนาคม 2561