หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > รับสมัครฝึกผู้ประกอบอาหารไทย 2/2561
 
หัวข้อเรื่อง รับสมัครฝึกผู้ประกอบอาหารไทย 2/2561
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
และเริ่มฝึก 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ฝึกในสำนักงาน 2 เดือน และฝึกในกิจการ 1 เดือน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
16 มกราคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
2 มีนาคม 2561