หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 
หัวข้อเรื่อง จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดจุดให้บริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม  2560 – 4 มกราคม  2561  โดยร่วมบูรณาการกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 

ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สวายจีก ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
29 ธันวาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 มกราคม 2561