หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพน.บุรีรัมย์ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

วันที่ 25 พ.ย. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่ 1/2563 สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน โดยฝึกอบรมในสำนักงาน 2 เดือน และฝึกในกิจการอีก 1 เดือน

      การปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานและข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติร่วมกันตลอดการฝึกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 25/11/2562