หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ. บุรีรัมย์ ทดสอบมาตรฐาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 14 พ.ย. 62 สนพ.บุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ซึ่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า  จำนวน  20  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 14/11/2562