หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2563 ให้มารายงานตัวและเริ่มฝึกวันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


ว้นที่ข่าว : 14/11/2562