หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติดตามฝึกผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสาวดาว ทรัพย์มูล พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ผู้แทนกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหว้าสามัคคี  บ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562