หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "101อาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

วันที่ 21 ส.ค.2562/นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวพิศมัย โพธิสาขา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่นความถี่ FM 101.75 MHz. รายการ "จัดหางานสัมพันธ์" ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 11.10 - 11.30 น. ณ สวท.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวม 1 ข่าว คือ

⛳สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานพิธี โครงการ "101อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

🏝โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

🎯การดำเนินงานร่วมพิธี และเข้าร่วมโครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ (1) การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ จำนวน 1 รุ่น 20 คน หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำพานบายศรีประเพณีไทย - เขมร (18 ชม.)

(2) การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 รายการ ได้แก่ - จิตอาสา ซ่อมระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบท่อสุขภัณฑ์

- จิตอาสา บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์

- จิตอาสา ซ่อมเครื่องเล่นเด็ก และทาสีสนามฟุตซอล

- จิตอาสาตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่

    โดยได้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

 

(การแต่งกาย) ชุดจิตอาสาพระราชทาน สวมหมวก หรือชุดสุภาพสีเหลือง

 


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562