หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเอกชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

21 lสิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ พร้อมกับรับฟังปัญหา ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง โดยมี ผอ.พรพิชิต สุรชน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับ


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562