หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่
...
...
...

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และการจ้างงานบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอราคาในวันที่ 21-28 สิงหาคม 62

ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-bidding วันที่ 29 สิงหาคม 2562


ว้นที่ข่าว : 19/08/2562