หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ตำรวจ บุก! โรงเรียน บริการตัดผมชาย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

ตำรวจ บุก! โรงเรียน บริการตัดผมชาย

วันที่ 18 มิถุนายน  2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม สาขา การตัดแต่งผมบุรุษ จำนวน 20 คน  ฝึกอบรมระหว่างวันที่  17-21 มิถุนายน  2562 ออกฝึกซ้อมมือในการตัดผมให้กับนักเรียนชาย ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  เพื่อพัฒนาทักษะในการตัดผมให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

 


ว้นที่ข่าว : 18/06/2562