หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ ลุย! อบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ ลุย! อบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

วันที่ 18 มิถุนายน  2562 นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ตรวจเยี่ยมและเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 ให้กับแรงงานที่ลงทะเบียนไปทำงานประเทศเกาหลี จำนวน  35 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  18-22 มิถุนายน  2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

นายวิรัตน์  แย้มโชติ กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปทำงานประเทศเกาหลีกับกรมการจัดหางาน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษาเกาหลีให้แก่ผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รองรับนโยบายรัฐมนตรี ให้เป็นแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายในการฝึกอบรมให้กับแรงงานทั้งหมด 1,000 คน  ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเป้าหมาย 100 คน

 


ว้นที่ข่าว : 18/06/2562