หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยกู้สถานประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยกู้สถานประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ล้านบาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์  บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส บริษัทปุ๋ยตรากุญแจ และบริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับพนักงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานคิดดอกเบี้ย 0%

ว้นที่ข่าว : 15/02/2562