หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2562  นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขา  การลดต้นทุนในยุคดิจิตอล  ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 12 – 16  กุมภาพันธ์  2562  ณ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด  จำกัด (สาขาละลวด)   ต.ละลวด  อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์   มีพนักงานเข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน

 


ว้นที่ข่าว : 13/02/2562