หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.บุรีรัมย์ มอบรางวัลกิจกรรม 5ส

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ มอบรางวัลกิจกรรม 5ส

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เข้าร่วม กิจกรรม พิธีมอบรางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ว้นที่ข่าว : 11/02/2562