หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

        วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานทดสอบมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ให้กับกลุ่มนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคนิคนางรอง

 


ว้นที่ข่าว : 11/02/2562