หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
“คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน Open House โรงเรียนสตึก

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

 “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรสนพ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน  Open House โรงเรียนสตึก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้มอบหมาย ให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” ในงานตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้กับนักเรียนของโรงเรียนสตึกและโรงเรียนใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน  

 


ว้นที่ข่าว : 08/02/2562