หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างบำรุงรักษารถยนต์ รุ่น 3

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างบำรุงรักษารถยนต์ รุ่น 3

        วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้น ปวฃ. 3 ของวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รุ่นที่ 3 จำนวน 16 คน

 


ว้นที่ข่าว : 04/02/2562