หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ ทดสอบมาตรฐาน ภาค ปฏิบัติ ช่างแอร์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  ทดสอบมาตรฐาน ภาค ปฏิบัติ ช่างแอร์

                 วันที่ 28 มกราคม  2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับผู้รับการฝึกช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ในวันที่ 28 และ 29 มกราคม 2562 จำนวน 11 คน

 


ว้นที่ข่าว : 28/01/2562