หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างบำรุงรักษารถยนต์

        วันที่ 12 มกราคม 2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2562