หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มทักษะพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มทักษะพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก

วันที่  19 ตุลาคม 2561  นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการฝึกและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเตรียมแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New Engine of Growth) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 261 ณ บริษัท กิมหงวนเฟอร์นิเจอร์ 2004 จำกัด มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยมี คุณชานิษฐ์   ชึรัมย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ

 


ว้นที่ข่าว : 22/10/2561