หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน  กับ คณะกรรมการบริหารบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน 
           วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่อาคารบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  นายวิรัตน์ แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  นายพรเทพ วิสุทธิรัตนกุล ประธานกรรมการบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บ้านสามวัยฯ เป็นศูนย์บริการด้านพัฒนาด้านการฝึกอาชีพให้กับแรงงานประชาชน ในพื้นที่อำเภอนางรอง โดยมี นายนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้
            ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป

ว้นที่ข่าว : 23/09/2561