หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 14 ก.ย.2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ปิดฝึกอบรม มอบวุฒิบัตร จ่ายเบี้ยเลี้ยง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

: การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3 สาขา รวม

37 คน ได้แก่

    -รุ่นที่ 250/2561

สาขา การทำขนมไทย (18 ชม.) จำนวน 13 คน

    -รุ่นที่ 251/2561

สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง(18 ชม.)

จำนวน 12 คน

    -รุ่นที่ 252/2561 สาขา การประกอบอาหารไทย(18 ชม.) จำนวน 12 คน

ฝึกระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.2561

ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โดยมี ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ด้านแรงงานตามภารกิจ พร้อมให้เกียรติมอบวุฒิบัตร จ่ายเบี้ยเลี้ยง  ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

มี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกตูม อสม. ร่วมเป็นพยานดังกล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 15/09/2561