หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บรุรีรัมย์ ฝึกอาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บรุรีรัมย์ ฝึกอาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วันที่  3  กันยายน  2561  ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 18  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน  2561จำนวน 25คน ณ ศาลาประชาคมบ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25คน โดยมี นายวัชรินทร์ ประเมินมงคลกุลตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3เป็นผู้ดำเนินการ

 


ว้นที่ข่าว : 11/09/2561