หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้าง การจ้างงาน
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้าง การจ้างงาน บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ การจ้างงาน บริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กันยายน  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ส.ค. 61 – 3 ก.ย. 61

 


ว้นที่ข่าว : 28/08/2561