หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ ทดสอบมาตรฐาน ภาค ปฏิบัติ ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  ทดสอบมาตรฐาน ภาค ปฏิบัติ ช่างไฟฟ้า

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กลุ่มพนักงานบริษัท และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 6 คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 15/05/2561