หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมาแล้ว 50 ชั่วโมง จำนวน  26  คน ณ อาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 15/05/2561