หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มทักษะการมีภาวะผู้นำให้กับสปก.

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

          สนพ.บุรีรัมย์  เพิ่มทักษะการมีภาวะผู้นำให้กับสปก.

          นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ตามกิจกรรมท่องเที่ยว/การบริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  สาขา ภาวะผู้นำ  จำนวน  20 คน  ฝึกระหว่างวันที่  30  เมษายน  2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม  2561  ให้กับพนักงานโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 01/05/2561