หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

          ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  18 ชั่วโมง ตามกิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0  ให้กับพนักงานของกลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านโรงแรม            ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 20 คน  ฝีกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมบุรีเทล        อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 23/03/2561