หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ จัด เพิ่มทักษะผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิด 10 ตัน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ จัด เพิ่มทักษะผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิด 10 ตัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิด 10 ตัน ระดับ 1  ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

 


ว้นที่ข่าว : 12/02/2561