หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.บุรีรัมย์ ติวเข้ม !!! สปก. ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ ติวเข้ม !!! สปก. ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ (สนพ.บุรีรัมย์) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้กับบุคลากรของสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 80  คน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รองอธิบดี กพร.) เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีนายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธีเปิด

จากนั้น นายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดี กพร.  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ” โดยกล่าวเน้นย้ำถึงปัญหาที่พบจากการบริหารกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ในเรื่องการฝึกอบรมฝีมือแรงงานขอให้สถานประกอบกิจการมีการจัดฝึกอบรมจริงๆ และหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมลูกจ้างขอให้เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อจะได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะของตำแหน่งหรือสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

 


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561