หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร. ตรวจเยี่ยม สปก. กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

กพร. ตรวจเยี่ยม สปก. กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.  นายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย  นายวิรัตน์  แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีก 6 แห่ง  ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทละ 1 ล้านบาท รวมเป็น 7 ล้าน ในปีที่ผ่านมา ตามนโยบายของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมโดยปลอดดอกเบี้ย ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561  เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท  มีนายคชพันธุ์  สายแสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ    

นายคชพันธุ์  สายแสง กล่าวว่า นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อบริษัทมาก ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีก 6 แห่ง  ให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับทักษะฝีมือ  ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก

จากนั้น เวลา 15.00 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท บุรีรัมย์ สหสินข้าวไทย จำกัด ซึ่งได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีนายอนุชิต  ทองกู้เกียรติกูล ผู้บริหารของบริษัทบุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด ให้การต้อนรับ

 


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561