หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รองธวัช ตรวจเยี่ยม สนพ.บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

รองธวัช ตรวจเยี่ยม สนพ.บุรีรัมย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.  นายธวัช เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รองอธิบดี กพร.) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  มีนายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้ให้คำแนะนำเรื่องการบริหารงานและการบริหารงบประมาณ  ถึงจุดมุ่งหมายใหญ่ 2 ประการ ได้แก่ ให้บริหารเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่  และให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีความสุขจนเกษียณอายุราชการอย่างสง่างาม

 


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561