หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ สมาพันธ์ SME บุรีรัมย์ สร้างทักษะภาษาจีน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

        สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ สมาพันธ์ SME บุรีรัมย์ สร้างทักษะภาษาจีน

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2561 นายวิรัตน์  แย้มโชติ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  30 ชั่วโมง ตามกิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  ให้กับผู้สนใจในเครือข่ายของสมาพันธ์ Sme จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน  ฝีกอบรมระหว่างวันที่ 3-17  กุมภาพันธ์  2561 ณ สมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์ ถ.ประชาสันติสุข อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

         ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์บูรณาการร่วมกับสมาพันธ์ Sme จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างทักษะด้านภาษาจีนในการเตรียมความพร้อมต้นรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนต่อไป 


ว้นที่ข่าว : 03/02/2561