หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

        นายวิรัตน์  แย้มโชติ ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา "ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. ชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  จำนวน 20 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 2561 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ อาคารโรงานอุตสาหการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการต่อไป


ว้นที่ข่าว : 03/02/2561