หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

 

สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

          วันที่ 2 ก.พ. 2561 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ สาขาด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งสามสาขา ได้แก่ การประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนองาน   ซึ่งมีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการทดสอบฯ จำนวน 4 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 250 เครื่อง


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561