หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับเครือข่าย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

ทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับเครือข่าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

🔮วันที่ 19 ม.ค. 2561/นายวิรัตน์ แย้มโชติผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคความรู้) จำนวน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่

(1)ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1 กลุ่มนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 63 คน

(2)ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 กลุ่มนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 67 คน 🎈รวมครั้งนี้ 130 คน ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

และ 20 มกราคม 2561 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคปฏิบัติ ในสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 กับวิทยาลัยเทคนิคนางรอง โดยมีนายอภิชาติ อนุนิวัฒน์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง


ว้นที่ข่าว : 23/01/2561