หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างเครือข่าย ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ สร้างเครือข่าย ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

วันที่ 22 มกราคม 2561 คณะทำงานตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้เข้าตรวจศูนย์ทดสอบ ณ  วิทยาลัยการอาชีพสตึก เพื่อขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


ว้นที่ข่าว : 23/01/2561