หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ดูแลสวนหย่อม
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ประกาศ

ประกวดราคาจ้าง บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่

บริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม  

กำหนดยี่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ขอรับเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้จัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 18-23 สิงหาคม 2560


ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด