หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  จัด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำปีงบประมาณ 2560

รถตู้  ขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง  ดีเซล

ยื่นซองสอบราคา  12 - 22 กันยายน  2559

เปิดซอง  23  กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.

ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์- ห้วยราช

ต.ห้วยราช  อ.ห้วยราช


ว้นที่ข่าว : 12/09/2559