หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การจัดพานบายศรีประเพณีไทย-เขมร 12 26 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
2 พนักงานควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 18 16 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
3 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 18 25 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 18 8 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
5 พนักงานควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 18 13 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ